Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1119

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1119
Прието с Протокол № 52/27.10.2006 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45 от Наредба № 12 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на същата Наредба и с Решение № 864, прието с Протокол № 43/24.02.2006 г. Общински съвет –Русе реши:
1. Одобрява допълнение на обща схема за разполагане на РИЕ (рекламно-информационни елементи) с площ над 3 кв. м. на територията на град Русе, включваща следните позиции:

по ред

по схема

Предполагаем собственик

Позиция

Размери

1

11.

свободно

Вход от София, в ляво

4/3 м

2

14.

«Шел»

Вход от София, в дясно

3.3/1.9 м

3

15.

«Булстрад»

Вход от София, в разд. ивица

4/3 м

4

17.

«Тод реклама»

Вход от София, в разд. ивица

4/3 м

5

18.

Хотел «Явор»

Вход от София, в ляво

2х2.5/3.5м

6

19.

???

Вход от София, в разд. ивица

4/3 м

7

21.

«Петрол»

Вход от София, в дясно

4/3 м

8

24.

???

Вход от София, в разд. ивица

3х3/2.8 м

9

25.

???

Вход от София, в разд. ивица

4/3 м

10

27.

«Тод реклама»

Вход от София, в разд. ивица

6/3 м

11

29.

«Булстрад»

Вход от София, в разд. ивица

4/3 м

12

31.

«Традекс»

Вход от София, в разд. ивица

8/3 м

13

33.

ОМВ

Бул. «България», в дясно, след «Охлюва»

1.8/2.5 м

14

35.

ОМВ

Бул. «България», в дясно, преди ул. «Г. Делчев»

1.8/2.5 м

15

36.

???

Бул. «България», в дясно, преди ул. «Г. Делчев»

1/3.5 м

16

37.

ОМВ

Бул. «България», в дясно, преди бул. «Хр.Ботев»

1.8/2.5 м

17

39.

свободно

Бул. «България», в дясно, след бул. «Хр.Ботев»

8/3 м

18

41.

ОМВ

Бул. «България», в дясно, посока Дун. мост

1.8/2.5 м

19

43.

свободно

Бул. «България», разд. ивица, посока Дун. мост

4/3 м

20

44.

Хотел «Фамилия»

Бул. «България», разд. ивица, посока Дун. мост

2х0.85/3.5

21

45

свободно

Бул. «България», разд. ивица, посока Дун. мост

5/3 м.

22

48.

Бивш «Алумина»

Бул. «България», разд. ивица, посока Дун. мост

4/3 м

23

50.

«Мицубиши»

Бул. «България», в дясно, посока Дун. мост

1.4/4.5 м

24

51.

«Мерцедес»

Бул. «България», в дясно, посока Дун. мост

1.25/3.7 м

25

52.

«Джип»

Бул. «България», в дясно, посока Дун. мост

1.9/4 м

26

58

???

Бул. «България», срещу ГКПП «Дунав мост»

3х8/3

27

60.

СБЗ

Бул. «България», срещу ГКПП «Дунав мост»

1.5/4 м

28

64.

СБЗ

В дясно по пътя за Силистра, след Дунав мост

4/4 м

29

71.

СБЗ

В ляво по пътя за Силистра, след Дунав мост

12.7/2 м

30

72.

«Булстрад»

В ляво по пътя за Силистра, след Дунав мост

4/3 м

31

75.

«Шел»

Бул.«България»,в дясно, след Дун. Мост®ТЕЦ

2.5/1.5 м

32

76.

ОМВ

Бул.«България»,в дясно, след Дун. Мост®ТЕЦ

1.8/2.5 м

33

77.

Хотел «Фамилия»

Бул.«България»,вдясно,след Дун.Мост®София

4/3 м

34

79.

ОМВ

Бул.«България»,в дясно ®София

1.8/2.5 м

35

80.

ОМВ

Бул.«България»,в дясно ®София

1.8/2.5 м

36

112.

ОМВ

Вход от Варна, в дясно

1.8/2.5 м

37

114.

ОМВ

Бул.“Хр. Ботев”, в дясно® Център

1.8/2.5 м

38

119.

К-с «Св. Георги»

Бул.“Хр. Ботев”, в дясно® Център

4/3 м

39

120.

«Естел»

Бул.“Хр. Ботев”, ® Печ. платки

2/4 м

40

122.

ОМВ

Бул.“Хр. Ботев”, в ляво® Център

1.8/2.5 м

41

123.

ОМВ

Бул.“Хр. Ботев”, в дясно® Център

1.8/2.5 м

42

124-а

ОМВ

Бул.“Хр. Ботев”, в ляво® Център

1.8/2.5 м

43

131.

ОМВ

Бул.“Мидия Енос”, в дясно® ЖП гара

1.8/2.5 м

44

149

ОМВ

Бул.“Цар Освободител”, бул.“Хр.Ботев”

1.8/2.5 м

45

154.

Аквилон

Кръг. дв-е.“Цар Освободител”, бул.”Скобелев”

4/3 м

46

160

ОМВ

Бул. “Цар Освободител”,разд. ивица® ЖП гара

1.8/2.5 м

47

161-б

«ВИП 97»

Бул. “Цар Освободител”,западна фасада Хали

4/3 м

48

161-в

ЦБА

Ул. “Александровска”, южна фасада Хали

4/3 м

49

162

Аквилон

Бул. “Фердинанд”, разделителна ивица

4/3 м

50

164.

ОМВ

Бул.“Трети март”, разд. ивица® Център

1.8/2.5 м

51

165.

???

Бул.“Трети март”, разд. ивица® Център

1.3/5 м

52

166.

???

Бул.“Трети март”, разд. ивица® Център

2/3 м

53

169.

«Проксим»

Бул.“Трети март”, в дясно® Център

2.1/5 м

54

170

свободно

Бул.“Трети март”, разд. ивица® Център

4/3 м

55

171.

ОМВ

Бул.“Трети март”, разд. ивица® Център

1.8/2.5 м

56

175.

ОМВ

ул.“Николаевска”,ул.“Ст.Стамболов”,затр.остров

1.8/2.5 м

57

178.

«Лукойл»

Бул. “Скобелев”, в ляво® Център

1.5/7 м

58

181

ОМВ

Бул. “Скобелев”, в дясно® Център

1.8/2.5 м

59

185.

«Шел»

Бул. “Цар Освободител”,в ляво® КАТ

1.8/7 м

60

186.

свободно

Бул. “Цар Освободител”,в ляво® КАТ

4/3 м

61

192.

«Аванти»

Бул. “Липник”, в дясно, преди кръгово дв-е Мототехника

1.8/7 м

62

194.

???

Бул. “Липник”, в ляво,преди кръгово дв-е. Мототехника

4/3 м

63

195.

«Булстрад»

Кръг. дв-е Мототехника, затревен остров

4/3 м

64

196.

«Аванти»

Бул. “Липник”, в дясно,преди кръгово дв-е. Мототехника

2/3.5 м

65

198.

ОМВ

Бул. “Липник”, в дясно® Център

2/7 м

66

200.

???

Ул. “Н. Петков”, в ляво, след кръстовище с бул. “Липник”

3.2/2.5 м

67

211.

«Петрол»

Ул. “Св. Наум”, в дясно, пред бензиностанция

1.3/4 м

68

213

АлМарт

Тр. Площ пред супермаркет “Възраждане”

3х 0.9/9.5 м.

69

214

«Кривицки и Сие»

Ларго пред Операта – рекламна колона

3х1.2/3 м.

2. Променя размерите на част от позициите в т.1 на Решение № 864 от 24.02.2006г., с което е приета общата схема за разполагане на РИЕ (рекламно-информационни елементи) с площ над 3 кв. м. на територията на град Русе, както следва:

по ред

по схема

Досегашен размер

Коригиран размер

1

16.

3 / 2 м.

4 / 3 м.

2

20

5 / 4 м.

4 / 3 м.

3

23

5 / 3 м.

4 / 3 м.

4

26

5 / 3 м.

4 / 3 м.

5

46

5 / 3 м.

4 / 3 м.

6

49

4.5 / 3 м.

4 / 3 м.

7

73

5 / 3 м.

4 / 3 м.

8

111

5 / 3 м.

4 / 3 м.

9

117

4 / 2 м.

5 / 2.4 м

10

118

5 / 3 м.

4 / 3 м.

11

129

4 / 2 м.

5 / 2.4 м

12

132

5 / 4 м.

4 / 3 м.

3. Да се представи информация в общинския съвет за билбордовете над 3 кв.м.