Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1121 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

Удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на Русе” Антоний Николов Тодоров за изключителните му заслуги за изграждането и утвърждаването на прочутата Детска хорова школа в Русе и принос за издигане престижа на нашия град като важна и неотменна част от развитието на националната музикална култура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)