Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1121 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т.2, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 13 и т. 40, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за тото-пункт, с площ от 14,85 кв. м, в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №40, т. 358 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 69,00 лв. (Шестдесет и девет лева) без включен ДДС.
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за ветеринарна аптека и агроаптека, с площ от 71,25 кв. м, в гр. Русе, бул. „Родина“, до Кооперативния пазар, т. 507 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 276,00 лв. (Двеста седемдесет и шест лева) без включен ДДС.
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 6,50 кв. м, в гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Неофит Рилски“, до бл. „Академик“, т. 48 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 51,00 лв. (Петдесет и един лева) без включен ДДС.
4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на печатни произведения – книжарница, с площ 14,85 кв.м, в гр. Русе, ул. „Средец“, срещу Театъра, Зона „Б“, с начална тръжна месечна наемна цена – 96,00 лв. (Деветдесет и шест лева) без включен ДДС.
5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 2,40 кв. м, в гр. Русе, ул. „Борисова“, кв. 100, до бивша ІІ-ра поликлиника, т. 328 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на Зона „Д“, с начална тръжна месечна наемна цена – 47,00 лв. (Четиридесет и седем лева) без включен ДДС.
6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за производство и продажба на пици, кафе и напитки, с площ от 30,00 кв. м, в гр. Русе, по ул. „Александровска“ и ул. „Гургулят“, Зона „В3“, т. 251 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 194,00 лв. (Сто деветдесет и четири лева) без включен ДДС.
7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 9,00 кв. м, в гр. Русе, на ул. „Проф. Д. Баларев“, т. 2487 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 70,00 лв. (Седемдесет лева) без включен ДДС.
8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – детско атракционно съоръжение (надуваем батут), с размери 7,50/ 5,00/ 4,00 м и заета площ 37,50 кв. м, в гр. Русе, в района около Вазата, УПИ XXXV-Парк на Младежта, по плана на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 400,00 лв. (Четиристотин лева) без включен ДДС.
9. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност – за продажба на пакетирани хранителни стоки, промишлени стоки и закуски, с размери 5,00/ 3,00 м и с площ от 15,00 кв.м, в гр. Русе, кв. „Долапите“, по ул. „Созопол“ (пресечката с ул. „Стремление“), с начална тръжна месечна наемна цена – 39,00 лв. (Тридесет и девет лева) без включен ДДС.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)