Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1124

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1124
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Да бъде прекратено изплащането на предвиденото в чл.22, ал.2 от ПОДОС, във връзка с чл.34, ал.1 и 2 от ЗМСМА възнаграждение на общинския съветник Мария Иванова Александрова, считано от                   м. ноември 2006 г.