Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1125 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, т. 2 от Постановление №31 от 17.03.2022 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г., Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г., както следва:

Чл. 35, ал.1, т.2 За пътувания от местоживеене до месторабота и обратно

ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе

Добавя се:

1. Мирослава Петкова Горначка – ЗАТС /Завеждащ административно техническа служба/ – билети, местожителство с. Червена вода.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)