Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1125 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36, ал.2 от Постановление №344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019 г., както следва:

Чл. 36, ал.1, т.1
СУ „Йордан Йовков“
Добавя се:
1. 1. Ивелина Стоянова Калинова – ЗАТС, новоназначена, билети
2. Отпада:
3. 1.Бисерка Пеева Тодорова – ЗАТС, напуснала, билети
4.
ОУ „Ангел Кънчев“
Добавя се:
1. Мирослава Петрова Горначка – ЗАТС, билети

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)