Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1125

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.3 от Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети от ОбС – Русе с Решение № 774/Протокол №37/28.01.2010 г. и допълнени с Решение № 827/18.03.2010 г., Общинският съвет реши:

1. Определя 3000 (три хиляди) лева максимален размер за финансиране на едно проектно предложение по Програмата за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата на Община Русе през 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)