Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1126 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява подписаното споразумение за асоциирано партнъорство към Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“, приета с решение на Министерски съвет 577/17.08.2018 г., между Българска академия на науките (водещ партнъор) и Община Русе (асоцииран партнъор).

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)