Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1127 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и на чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, Общински съвет – Русе реши:

Приема Годишен план на дейностите за 2019 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017-2019).

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)