Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1128

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1128
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от  ЗМСМА и чл.36, ал.2, т.4 от Правилник за приложение на Закон за социално подпомагане,  Общинският съвет реши:
 

1. Допълва свое решение № 206/28.05.2004 г. като утвърждава предоставянето на услугата Домашен социален патронаж и в с. Семерджиево, считано от 01.11.2006 год., в рамките на общите  места.