Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1129

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1129
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, общинският съвет реши:

Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на ЗЛАТИНА ВАЛЕНТИНОВА МАНЧЕВА, ЕГН – 9109015336.
Задължава кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.