Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1130

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1130
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1 и чл.2 от Указ за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, общинският съвет реши:

Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на дълга на МАРИЕЛА БОРИСОВА АНГЕЛОВА, ЕГН 7708105351 към държавата в размер на 150 лв., заедно със законната лихва, произтичащ от наложена й глоба по НОХД № 1217/2003 г. на Русенския районен съд.