Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1131

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1131
Прието с Протокол №   53/24.11.2006 г.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

Приема декларация със следния текст:
ОбС – Русе изразява несъгласието си с предложението на Централната етичната комисия на БЛС  да бъдат отнети лекарските права за 3 месеца на д-р А.Въжаров, заради публичната критика и несъгласие с начина на работа на централното ръководство на БЛС. Д-р А. Въжаров е  специалист с доказани в дългогодишната му  професионална практика качества, общински съветник, председател на ПК по здравеопазване и социална политика. В общинския съвет винаги е работил за ефективно решаване проблемите свързани със здравеопазване и социална политика в Община Русе. Конфликтът в лекарския съюз излиза извън рамките на лекарското съсловие, защото се нарушават извоювани от всички български граждани демократични права, включително и правото на свободно слово. Недопустимо е  хора да бъдат лишавани от правото си на работа, заради публично изразяване на друго мнение, различно от официалното. Настояваме националното ръководство на БЛС и неговия председател да отменят този акт и така да докажат,  че живеем в свободна, правова и демократична държава!