Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1131

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, т.2 от Закона за регионалното развитие, Общинският съвет реши:

1. Одобрява годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе 2007-2013г. през 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)