Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1132 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса – Дунав” да кандидатства с проект по Наредба № 2 от 08.05.2014г. на Министерство на младежта и спорта за ремонт на зала за тенис на маса, част от Спортен комплекс “Ялта”, находящ се на ул. „Щип”, ул. „Драма” и ул. „Кавала”, разположена в сграда с идентификатор 63427.2.4790.19, по кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ 487 кв.м, описана в Акт за публична общинска собственост №6205/31.03.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)