Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1132

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.12, ал.2 от Наредба №6 на ОбС – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общинския съвет реши:

1. Утвърждава:
Списък № 1 – за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 1763 бр., като в т.ч. 1 572 бр. апартаменти и 191 бр. къщи.
Списък № 2 – ведомствен жилищен фонд – 49 бр. жилища и 2 бр. защитени жилища.
Списък № 3 – резервен жилищен фонд – 137 бр. жилища, в т.ч. 15 бр. държавни имоти /4 бр. апартаменти и 11 бр. къщи/, предоставени безвъзмездно на Община Русе за управление.