Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1133 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с реализацията на проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен коридор 9”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс за извършването на непредвидените в идейния проект строително-монтажни работи в размер на 694558,07 лева с вкл. ДДС от бюджета на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)