Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1133

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1133
Прието с Протокол №   53/24.11.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Да се извърши корекция в план-сметката на Общински инвестиционен фонд, както следва:
Намалява се разходната част  по § 5100 – обект „Красива България с –  148496 лв.
Отразява   се   в   приходната  част  по  § 61-02 Предоставени трансфери (-)   148496 лв.