Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1134 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с оглед на гореизложеното, Общинският съвет реши:
1. Община Русе да участва в пилотната фаза на проект „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор“ и да предприеме всички необходими действия и процедури за следните обекти:
• Спортен комплекс „Дунав“, адрес: гр. Русе, ул. „Околчица“ №6;
• Детска ясла №8, адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ № 68;
• Детска ясла №15, адрес: гр. Русе, ул. „Околчица“ №4;
• Детска ясла №16, адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ №2-А;
• Детска градина „Слънце“, адрес: гр. Русе, ул. “Шейново” №14.
2. Предназначението на гореспоменатите сгради в гр. Русе да не се променя за срока на изплащане на инвестицията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)