Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1134 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 7, ал.1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, общинтският съвет реши:

1. Одобрява Общa схемa на зонa зона „К” /Крайбрежна/ за територията на гр. Русе и Специфични правила за приложението ѝ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)