Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1134 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т.23, във връзка с чл. 20, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
1. Създава работна група в състав:
– Иво Пазарджиев – председател и членове:
– Сашо Нунев, Траян Тотев, Божидар Йотов, Велизар Павлов – общински съветници и Камен Кръстев и Здравка Великова – представители на общинска администрация.
2. Работната група да внесе проект за решение за именуване на улици на територията на Община Русе пред Общински съвет – Русе, което да бъде гласувано най-късно на заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе през м.юли 2019 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)