Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1134

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1134
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.6, ал.5 от ПМС№168/07.07.2006 г., Общинският съвет реши:
1. Определя нови диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала, считано от 01.10.2006 г. и средствата за работна заплата за годината в делегираните от държавата дейности и заведения във функция“Образование”, както следва:

ФУНКЦИЯ “ ОБРАЗОВАНИЕ “ – Държавни дейности

 

Бюджетна дейност

Числ. щ.брой

от 01.01.

до 01.10.

2006 г.

Ср.бр.РЗ

от 01.01.

до 01.07.

2006 г.

лв.

Ср.бр.РЗ

от 01.07.

до 01.10.

2006 г.

лв.

Числ. щ.брой

от 01.10.

2006 г

Ср.бр.

РЗ от 01.10.

2006 г.

лв.

Ср. за РЗ

2006 г. лв.

к.1хк.2х6+

к.1хк.3х3+

к.4хк.5х3

а

1

2

3

4

5

6

311 – ЦДГ и ОДЗ –  Общо

 по заведения Приложение № 1

 

631,5

 

297,09

 

314,91

 

639,5

 

318,92

 

2 334 119

312 – Специални детски градини

 

27,5

 

308,25

 

326,74

 

27,5

 

329,69

 

105 016

318 – Предучилищна полудн. подготовка – 6 год. деца по учебни и детски заведения Приложение №2

 

90,0

 

386,34

 

409,52

 

83,0

 

395,74

 

417 734

322 – Общобр. училища – Общо     по училища – Прилож. № 3

 

1 520,5

 

 

331,15

 

 

351,01

 

1 464,0

 

351,30

 

6 159 850

324 – Спортни училища

75,5

297,08

314,90

76,0

324,23

279 826

332 – Общежития

52,0

321,76

341,06

53,0

347,93

208 915

337 – Център за ученическо, техническо и научно творчество    

 

11,0

 

316,29

 

335,26

 

11,0

 

336,55

 

43 045

337 –3   337 Ученическа спортна школа

 

14,0

 

336,81

 

357,01

 

15,0

 

345,82

 

58 848

337 – Междуучилищен център за трудово политехническо обучение

 

 

23,0

 

 

319,44

 

 

338,60

 

 

21,0

 

 

343,89

 

 

89 111

Всичко за функцията

2445

322,73

342,09

 390

342,09

 696 464