Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1135

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1135
Прието с Протокол №   53/24.11.2006 г.

                На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

               1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.26 от ПМС 14/31.01 2006 г, както следва:

              Общинска администрация
           – отдел „Опазване на околната среда”- новоназначени  6 броя инвеститорски контрольори –  билети, считано от 01.10.2006 година, както следва:
                 Виктория Георгиева Петрова – мл.специалист – контрольор
                 Бисер Йорданов Томов – мл.специалист – контрольор
                 Галина Цвяткова Николова – мл.специалист – контрольор
                 Мариян Йорданов Димитров – мл.специалист – контрольор
                 Снежанка Маринова Бурмова –  мл.специалист – контрольор
                 Анелия Петрова Върбанова – мл.специалист – контрольор

               Функция “Образование”
                ОДЗ „Приказен свят „ с.Николово                            
                СТЕФКА ТОДОРОВА АНЧЕВА – домакин  – билети., считано от 01.09.2006 т.
                ОДЗ „Синчец” – Средна кула
                 СТЕФКА ИГНАТОВА ИЛИЕВА – гл.счетоводител – билети, считано от 09.10.2006 година.
                  ОУ  „Св.Кирил и Методий” с.Николово
                 СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ДАМЯНОВА– учителка    – билети, считано от 20.09.2006 г.