Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1136 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с чл.14, ал.3 от Раздел IV на Учредителния акт, приет с Протокол №17/15.11.2012 г., общинският съвет реши:

1. Освобождава Ива Бончева Чавдарова и Ралица Иванова Маринова-Петкова от членство в Управителния съвет на фондация „Русе-град на свободния дух“
2. Избира Ирена Ангелова Петрова и Мария Сашева Георгиева за членове на Управителния съвет на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“, съгласно изискванията на чл. 16, ал1, т.3 от Раздел IV от Учредителният акт на фондацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)