Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1136 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява подписаното споразумение за предоставяне на консултантски услуги на Община Русе от Европейската инвестиционна банка чрез Европейския консултантски център за инвестиции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)