Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1136

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1136

Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.47, ал.8 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:

І. Да се дарят дълготрайни материални активи на второстепенни разпоредители с кредити и читалища за компютри закупени с целеви средства предоставени от МФ:

1.Закупени със средства от общинския бюджет:

ЦДГ „Иглика”

легла 60бр.х 132 лв.

             7920

 

Шкафчета 8бр.х125лв.                      

             1000

 

конвектомат

             6300

 

котлон

             5400

 

Съдомиялна машина

             4300

Спортни имоти

Подводна косачка

           14923

Общински детски център

Климатици 4бр.х1911лв.

             7643

 

Микрофони 2бр.х549 лв.

             1098

Кметство с.Басарбово

храсторез

               925    

Домашен соц.патронаж

Котлони-6пл. 2х5992лв.

           11984

 

Тиган                                                    

             4197

 

пекарна

             3596

Читалище „Зора”

компютър

             2210

 

принтер

               240

 

Бар код четец

               150

Читалище с.Ново село    

 компютър

             1000

Читалище с.Червена вода  

 компютър

             1000

Читалище с.Мартен

Читалище „Г.Бенковски”

 компютър

 компютър

             1000

             1000

Читалище с.Басарбово

 компютър

               925

ОП „Индустриален парк”

компютър преносим

                   0

 

Компютърна система

             1479


2.Употребявани компютри предоставени на второстепенни разпоредители от общинска администрация:

С.Басарбово

Компютър,принтер

               727 + 254

С.Николово

Компютър,принтер

               727 + 254

С.Мартен

Компютър,принтер

                   0 + 254

С.Семерджиево

Компютър,принтер

               727 + 254

С.Просена

Компютър,принтер

                   0 + 254

С.Ястребово

Компютър,принтер

               727 + 254

С.Долно абланово

Компютър,принтер

               493 + 254

С.Червена вода

Компютър,принтер

               727 + 254

С.Ново село

Компютър,принтер

               727 + 254

С.Тетово

Компютър,принтер

               727 + 254

С.Сандрово

Компютър,принтер

               727 + 254

Общински детски център

Компютър

                   0

Младежки дом

Компютри -4 бр.

                   0