Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1138 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 32, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 18,98 лв. за един кв.м изобразителна площ, без включен ДДС, както следва:

  1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №28 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната тревна ивица 100 м. преди ,,Метро“;
  2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №73 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, ,,Кръгово движение, срещу ГККП ,,Дунав мост“;
  3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №26 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, Западен парк-,,Приста“, изход Русе-София, в разделителната тревна ивица 100 м., преди отбивката за ресторант ,,Рибарска колиба“;
  4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №57-А от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, ,,Кръгово движение-Дунав мост“ срещу ГККП;
  5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №212 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, ул. ,,Плиска“, в тревната площ, пред бл. ,,Воден“;
  1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №195-В от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,Липник“, в посока ,,Дунав мост“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)