Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1141

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1141
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отменя решение № 813/22.12.2005 г. и № 294/16.07.2004 г. на Общински съвет – Русе.
2. Приема минимални цени при разпореждане с общински имоти, съгласно таблица 1 и таблица 2.
3. Минималните цени могат да бъдат коригирани от общинския съвет по съображения, произтичащи от обществените интереси.
4. Минималните цени могат да се коригират на база експертно заключение за сгради в аварийно състояние.

 

 

ТАБЛИЦА                                                                                                                                                          ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

табл.1

 

Цена на земята

обекти

жилищно строителство

нежилищно строителство

жилищно строителство

търговски обекти

офиси

гаражи

в зоната

по главни и търг. улици

в зоната

по главни и търг. улици

в зоната

по главни и търг. улици

в зоната

по главни и търг. улици

в зоната

по главни и търг. улици

в зоната

по главни и търг. улици

1.Център

240€/м²

320€/м²

320€/м²

400€/м²

320€/м²

400€/м²

640€/м²

1200€/м²

400€/м²

480€/м²

160€/м²

240€/м²

2.Възраждане  Широк център

160€/м²

240€/м²

200€/м²

280€/м²

280€/м²

360€/м²

560€/м²

800€/м²

320€/м²

400€/м²

120€/м²

160€/м²

3.Здравец Родина

80€/м²

120€/м²

120€/м²

160€/м²

240€/м²

320€/м²

560€/м²

800€/м²

320€/м²

400€/м²

120€/м²

160€/м²

4.Дружба Чародейка

32€/м²

56€/м²

40€/м²

64€/м²

200€/м²

280€/м²

480€/м²

640€/м²

280€/м²

360€/м²

120€/м²

160€/м²

5.Пром. Зона Нова махала Кръста

24€/м²

40€/м²

24€/м²

40€/м²

160€/м²

240€/м²

400€/м²

560€/м²

280€/м²

360€/м²

120€/м²

160€/м²

   Намаление (овехтяване) за физическото състояние на обекта до  20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                       

 

   ОПС – 50 %  от цената на земята по табл.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Забележка: В цената не са включени данъци и такси (в т.ч. ДДС)

 

 

ТАБЛИЦА   ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 табл.2

 

 

Цена на земята

Нежилищни сгради

 

жилищно строителство

нежилищно строителство