Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1147

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1147
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1.Утвърждава предоставянето на храна за Детска млечна кухня в гр. Мартен, считано от 01.12.2006 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/