Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1148

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за Народните читалища, Общинският съвет реши

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2011 година (Приложение 1).
2. Задължава Кмета на Общината да сключи отделни договори с читалищата, функциониращи на територията на Община Русе, за реализацизция на приетата с настоящото решение програма за дейност през 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)