Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1149

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1149
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект за 47–то издание на МФ „Мартенски музикални дни” – 2007, съгласно Приложение № 1 и №2.
2 Приема проекто-бюджета за 47-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” – 2007, съгласно Приложение № 3 и № 4.
3. Възлага на Кмета на Общината да представи в срок до три месеца след приключването на фестивала пълен отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на фестивала.