Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1150 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА, и чл. 26, ал. 1 и чл. 28 от Наредба № 17 на ОбС – Русе за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява проф. д-р Самуeл Рефетов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ за изключителните му заслуги в областта на медицината.
2. Наградата да бъде връчена на проф. д-р Самуeл Рефетов при посещението му в гр. Русе на 16.09.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)