Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1152

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1152
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Да бъде възстановено изплащането на предвиденото в чл.22, ал.2 от ПОДОС, във връзка с чл.34, ал.1 и 2 от ЗМСМА възнаграждение на общинския съветник Мария Иванова Александрова, считано от м. декември 2006 г.