Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1154

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1154
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

Приема отчет за изпълнение решенията на общинския съвет.