Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1154

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичното вземане за суми за задължителни здравноосигурителни вноски в размер на 373, 87 лева /главница 214,80 лв. и лихва – 159,07 лв./ на Георги Русков Русанов от гр.Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 18, вх. В, ет. 3, ап. 9.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)