Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1155

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.
На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе през второто и третото тримесечие на 2011 г., както следва:
– 14.04.2011 г.
– 19.05.2011 г
– 16.06.2011 г.
– 14.07.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)