Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1156

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.
На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Освобождава Ростислав Димитров Златарски като член на Постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика.
2. Избира Стефан Георгиев Бучаков за член на Постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)