Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1157 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да участва в проектно предложение „Действие за изграждане на капацитет за лидери на интелигентни общности“ по процедура Еразъм КА2 – Малко мащабни партньорства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)