Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1159 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с обект за изпълнение на инвестиция по Компонент 1- СУ „Възраждане“, находящ се на ул. „Студентска“ № 2, гр. Русе, с идентификатор 63427.1.253, съгласно АПОС №7126/19.12.2013 г. по процедура № BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователна среда“, компонент 1 „Образование и умения“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.
  2. Обектът на инвестиция СУ „Възраждане“ – гр. Русе ще продължи да функционира като такъв (общинско училище) и няма да бъде закрит за период не по-малък от 5 години след крайното разплащане към бенефициента/крайния получател на финансовия ресурс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)