Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1161

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1161
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21 ал.1 т.9 ЗМСМА, чл. 137 ал.1 т.5 от Търговския закон и чл.29 ал.1 т.2 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

Освобождава Йордан Радев Райков от длъжността Управител на „Изкуство – ДВ” ЕООД.
Избира за временно изпълняващ длъжността Управител на „Изкуство – ДВ” ЕООД до избиране на титуляр инж. Веско Димов Цанов – досегашен началник производство на дружеството.