Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1162

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.3, т.6 и т.20-Б, ал.5 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища, както следва: СРОК на договори – пет години:
1. Павилион за обущарски услуги, разположен в двора на СОУ “Васил Левски”, намиращо се в гр. Русе, ж.к.“Дружба-1″, ул.“Гео Милев“№, с площ 20,00 кв.м. и начална месечна наемна 42,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6, ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Помещение представляващо част от училищен стол за бюфет за ученическо хранене в сградата на СОУ ”Възраждане”, намиращо се в гр. Русе, ул.“Студентска” №2 с обща площ 48,00кв.м., и начална месечна наемна 192,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т3., ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС
3. Помещения, намиращи се в корпус“Д” – сутерен, на ОУ”Никола Обретенов”, намиращо се в гр. Русе, ж.к. „Чародейка – Г-юг”, ул.“Ради Иванов“№2 за зали за спортна гимнастика, сауна, стрелбище и фитнес с обща площ 455,66кв.м., и начална месечна наемна 173,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.20-Б., ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС
4. Помещение, намиращо се в корпус“А” – сутерен, на ОУ”Никола Обретенов”, намиращо се в гр. Русе, ж.к. „Чародейка – Г-юг”, ул.“Ради Иванов“№2 за училищен бюфет с обща площ 87,00кв.м., и начална месечна наемна 182,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.20-Б., ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС
5. Помещение за училищен бюфет, намиращо се в ОУ “Отец Паисий” – с. Тетово за училищен бюфет с обща площ 78,00кв.м., и начална месечна наемна 102,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т3., ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)