Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1165

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1165
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, Общинският съвет реши:

Избира за член на Постоянната комисия по Икономическа политика и по Комунални дейности Кръстю Папазов
Избира за член на Комисията по приватизация Милена Хинкова.