Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1166 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект и проектобюджета за 62-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2023, съгласно Приложения 1, 2, 3 и 4 (резюме на проекта, финансов план, обяснителна записка и предварителна програма).

2. Възлага на Кмета на Общината след финансово-счетоводното приключване на фестивала да представи пред Общинския съветотчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на 62-то издание на фестивала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)