Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1166

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.76, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Определя размер на началната тръжна цена в лева за декар площ на отдаваните под наем земеделски земи от ОПФ (общински поземлен фонд) чрез публичен търг за стопанската 2011/2012 година, както следва:
• За земеделска земя, без значение от категорията й 25 лв./дка – за отглеждане на едногодишни полски култури;
• За създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения, по периоди:

Трайни насажденияГратисен периодПериод на плододаване
год.лв./дка
Лозови насаждения35-740,00
8-2060,00
за останалия период на плододаване40,00
Овощни насаждения45-730,00
за останалия период на плододаване45,00
Ягодоплодни култури2за периода на плододаване45,00
Етерично – маслени3за периода на плододаване30,00
Култивирани билки12-522,00
Калифорнийски аспержи34-1247,00
13-1530,00

За друга селскостопанска територия – 50,00 лева годишна наемна цена за декар площ.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)