Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1166

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.76, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Определя размер на началната тръжна цена в лева за декар площ на отдаваните под наем земеделски земи от ОПФ (общински поземлен фонд) чрез публичен търг за стопанската 2011/2012 година, както следва:
• За земеделска земя, без значение от категорията й 25 лв./дка – за отглеждане на едногодишни полски култури;
• За създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения, по периоди:

Трайни насаждения Гратисен период Период на плододаване
год. лв./дка
Лозови насаждения 3 5-7 40,00
8-20 60,00
за останалия период на плододаване 40,00
Овощни насаждения 4 5-7 30,00
за останалия период на плододаване 45,00
Ягодоплодни култури 2 за периода на плододаване 45,00
Етерично – маслени 3 за периода на плододаване 30,00
Култивирани билки 1 2-5 22,00
Калифорнийски аспержи 3 4-12 47,00
13-15 30,00

За друга селскостопанска територия – 50,00 лева годишна наемна цена за декар площ.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)