Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1167

РЕШЕНИЕ № 1167
Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.
Поправка на явна фактическа грешка,
приета с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.1, т.2 и 3 и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:
І.
1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на с. Ново село за общо ползване на Гражданско дружество „Фермер – 2007” от с. Ново село, учредено с договор от 25.03.2011 г. за срок от една година, както следва:

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!!!