Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1168

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1168
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за учредяване на съвместно акционерно дружество за изграждането на спортно-развлекателен и търговски комплекс в гр.Русе – УПИ XIX-5094 с „Приста ойл” АД и „Денси” АД.
2.Създава работна група в състав от шест общински съветници – Милена Хинкова, Мария Ганева, Пламен Петков, Людмил Тончев, Мария Василева и Евгени Николаев и трима представители на общинска администрация, която да изготви проект за устав на съвместното акционерно дружество, като определя срок за подготовката на документа до 02.02.2007г. включително.
На основание чл.60 от АПК и с оглед защитата на настоящия важен обществен интерес, както и във връзка с опасността да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на този акт Общинския съвет разпореди:
1. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.