Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 117

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 117
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

          На основание чл. 21, ал.1, т.19 и 23, във вр.с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета, чл.15, ал.1, във вр. с чл.27, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, Общинският съвет реши :
    
         1. Преобразува ЦДГ “Щастливо детство” с.Сандрово, Община Русе в ОДЗ “Щастливо детство”, с една яслена група, считано от 15.09.2008 г.