Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1170 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл.16, ал.1, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост, във връзка с раздел I, чл.1, т.1, чл. 2, ал. 1, т. 38, раздел II, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. за срок от седем години, при начална тръжна месечна цена 15,44 лв. за кв. м. изобразителна площ без включен ДДС, както следва:
1. Позиция №141, намираща се в гр. Русе, бул. “Цар Освободител”, бул. “Мидия Енос”, срещу Автогара -юг, с размери 4,00/3,00 м.;
2. Позиция №143, намираща се в гр. Русе, бул.“ Цар Освободител”, посока Автогара -юг, срещу Симовата мелница, с размери 4,00/3,00 м.;
3. Позиция №177, намираща се в гр. Русе, бул.“Скобелев”, кръстовището с ул. “Дондуков-Корсаков”, в тревната площ пред бл. №3, с размери 4,00/3,00 м.;
4. Позиция №197-А, намираща се в гр. Русе, бул.“Липник”, посока КАТ-център, преди бензиностанция „ГЕЯ”, с размери 4,00/3,00 м.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)