Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1170 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, т. 2 от Постановление №31 от 17.03.2022 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г., Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г., както следва:

Чл. 35, ал.1, т.2 За пътувания от местоживеене до месторабота и обратно

ДГ „Роза“ – с. Ново село

Отпада:

2. Радостина Стефанова Христова – главен счетоводител в детското заведение-билети, освободена.

Добавя се:

2. Елица Стоянова Арнаудова – главен счетоводител в детското заведение – билети, новоназначена, местожителство гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)