Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1170

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1170
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА, чл. 26 ал. 1 чл. 29 ал.2 от Наредба 17, Общинският съвет реши:

Удостоява г-жа Меглена Кунева с наградата “Почетен гражданин на град Русе” за нейния изключителен принос за издигане на международния авторитет на нашата държава и за ефективното изпълнение на ангажиментите, поети в преговорния процес.